Bijna-thuishuizen (low-care hospices)

Een bijna-thuis-huis is ‘thuisverplaatste zorg’. De huisarts van de opgenomen gast of bewoner houdt de medische verantwoordelijkheid.  Als deze te ver weg woont van het hospice, kan een huisarts uit de regio van het hospice ingeschakeld worden om de zorg over te nemen. De verpleegkundige hulp komt van de (reguliere) thuiszorg. Bijna-thuis-huizen bieden zogeheten laag-complexe zorg (daarom ook wel low care-hospices genoemd). In het bijna thuis huis zijn vrijwilligers werkzaam die zorg dragen voor de patiënten.
 
De zorg die in een hospice of bijna-thuis-huis wordt verleend, wordt vergoed door de AWBZ. Bewoners betalen dus een eigen bijdrage voor de AWBZ zorg waarbij de maximale bijdrage afhankelijk is van het belastbaar inkomen. De hulpmiddelen die patiënten daar nodig hebben (zoals een speciaal matras of een postoel) worden vergoed. De patiënt betaalt tevens een eigen bijdrage, omdat de hospicevoorziening geen vergoedingen van de overheid of zorgverzekeraar krijgt voor het onderhoud van het pand, de energie, het eten, de scholing van het personeel, et cetera.

Een opname kan in gang gezet worden door een verwijzing van een arts of een verpleegkundige. Ook de patiënt zelf, of diens naasten, kunnen contact opnemen met het hospice.