Thuiszorg

Thuiszorgorganisaties met aanbod palliatieve zorg

Thuiszorg wordt in Nederland vergoed vanuit de AWBZ
(Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten)

Binnen de thuiszorg gaat het vooral om de volgende  vier zorgfuncties:
• persoonlijke verzorging
• (gespecialiseerde) verpleging
• Advies, Instructie en Voorlichting
• begeleiding en ondersteuning

Wanneer een cliënt zich in de palliatieve (terminale) fase bevindt, komt hij in aanmerking voor een palliatieve indicatie. Deze kan via het CIZ aangevraagd worden. Meer informatie is te vinden op www.ciz.nl. In de regio zijn er een aantal thuiszorgorganisaties die
specifieke zorg leveren aan palliatieve cliënten. Thuiszorgorganisaties kunnen indicaties bij het CIZ aanvragen voor de cliënt.

De cliënt betaalt een eigen bijdrage voor de geleverde zorg aan het CAK (www.hetcak.nl). Deze bijdrage is afhankelijk van het inkomen.