Verpleeghuizen

Naast een permanente verblijfplaats biedt het verpleeghuis ook tijdelijke opvang voor palliatieve cliënten ter ontlasting van de mantelzorg of als crisisopname. De medische
verantwoordelijkheid valt onder de specialist ouderengeneeskunde.

Een aantal verpleeghuizen beschikt over een palliatieve unit waar bewoners verblijven met een korte levensverwachting. Daarnaast zijn er ook verpleeghuizen die geen
palliatieve unit hebben maar wel specifieke zorg leveren aan palliatieve bewoners.
Binnen het verpleeghuis zijn naast  verpleegkundigen en verzorgenden  verschillende disciplines werkzaam: fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, dietiste, psycholoog, maatschappelijk werk, geestelijk verzorger, kapper, pedicure

Wanneer iemand zich in de palliatieve (terminale) fase bevindt, komt hij in aanmerking voor een palliatieve indicatie. Deze kan via het CIZ aangevraagd worden. Meer informatie is te vinden op www.ciz.nl.
De bewoner betaalt een eigen bijdrage voor het verblijf in het verpleeghuis aan het CAK.

Meer informatie is te vinden op www.hetcak.nl.