Vrijwilligers

De vrijwilligershulp vult de mantelzorg aan en neemt voor een aantal uren de zorg over. Zo krijgt de partner of een ander familielid de gelegenheid om even rust te nemen of een boodschap te doen o.i.d. Aan een ieder in de laatste levensfase en diens naasten bieden vrijwilligers, daar waar nodig, aandacht, nabijheid en ondersteuning. Vrijwilligers zijn er om te zorgen voor de zieke, op fysiek, emotioneel, sociaal en spiritueel gebied. Vrijwilligers verrichten geen medische, verpleegkundige of huishoudelijke taken. Als er meer dan twee dagdelen hulp nodig is, worden meerdere vrijwilligers ingezet. Ook wordt bekeken welke vrijwilliger u de beste hulp kan bieden. Het is (zijn) steeds dezelfde vrijwilliger(s) die komen. De hulp van vrijwilligers is onbetaald maar niet vrijblijvend. Voordat ze mogen helpen worden de vrijwilligers intensief getraind in de palliatieve terminale zorg.

Voor deze hulp is geen eigen bijdrage nodig en kan door zowel professionele hulp-verleners als patiënten en naasten zelf aangevraagd worden.