X
Patienten en naasten

Nieuws en informatie over veranderingen in uw leven, zorg, regie houden en afscheid nemen.

Patienten en naasten

Hulpverleners

Onder meer actualiteiten, scholingen, richtlijnen en projecten.

Hulpverleners

Zorg in uw regio

Informatie over zorg bij u in de buurt.

Zorg in uw regio

Nieuws
Depse Zorg sluit zich aan bij het netwerk

Depse Zorg sluit zich aan bij het netwerk

Met ingang van december 2018 is Depse Zorg lid geworden van het Netwerk Palliatieve Zorg Waardenland. Depse Zorg & Hulpverlening is een kleinschalige, interculturele organisatie die cliënten in Dordrecht en omgeving hulp bij het huishouden, groepsbegeleiding, individuele begeleiding, persoonlijke verzorging en verpleging kan bieden Met hun zorg spelen ze in op verschillende culturele achtergronden en geloofsovertuigingen. Meer informatie: http://depsezorg.nl/