X
Patienten en naasten

Nieuws en informatie over veranderingen in uw leven, zorg, regie houden en afscheid nemen.

Patienten en naasten

Hulpverleners

Onder meer actualiteiten, scholingen, richtlijnen en projecten.

Hulpverleners

Zorg in uw regio

Informatie over zorg bij u in de buurt.

Zorg in uw regio

Nieuws
Minister pleit voor uitvoering palliatieve zorg volgens kwaliteitskader in 3 jaar

Minister pleit voor uitvoering palliatieve zorg volgens kwaliteitskader in 3 jaar

In de kamerbrief 'Focus op palliatieve zorg' schrijft minister Hugo de Jonge dat hij wil dat mensen kunnen overlijden op de plek die men zelf kiest en al in een vroeg stadium passende zorg en ondersteuning krijgen. Hoewel het niveau van de palliatieve zorg in Nederland al hoog is, zijn er nog verbeteringen nodig. De minister wil onder andere stevig inzetten op praktijkverbetering via het Kwaliteitskader palliatieve zorg en stelt dat de zorg over drie jaar aan de eisen van dit kader moet voldoen. De zelfevaluatie-tool, ontwikkeld door Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) wordt genoemd als hulpmiddel om met de verbeteringen aan de gang te gaan.