X
Patienten en naasten

Nieuws en informatie over veranderingen in uw leven, zorg, regie houden en afscheid nemen.

Patienten en naasten

Hulpverleners

Onder meer actualiteiten, scholingen, richtlijnen en projecten.

Hulpverleners

Zorg in uw regio

Informatie over zorg bij u in de buurt.

Zorg in uw regio

Nieuws
NPZ Waardenland aan de slag met zelfevaluatie palliatieve zorg

NPZ Waardenland aan de slag met zelfevaluatie palliatieve zorg

Netwerk aan de slag met zelfevaluatie palliatieve zorg

De kwaliteitsgroep van 20 november jl stond in het teken van de zelfevaluatie palliatieve zorg.
Dit instrument, gebaseerd op het kwaliteitskader palliatieve zorg, heeft als doel inzichtelijk te maken waar de organisatie als geheel, als afdeling of samenwerkingsverband staat ten opzichte van de waarden, wensen en behoeften van de patiënt en naasten. Op basis van een objectieve blik met feiten en bewijzen, kunnen conclusies getrokken worden en aanbevelingen worden gedaan om de palliatieve zorg structureel te verbeteren. In 2019 gaan de organisaties binnen het netwerk een eerste zelfevaluatie uitvoeren.
Voor meer informatie over de zelfevaluatie palliatieve zorg kunt u de presentatie en de achtergrondinformatie lezen. 
Voor vragen over de aanpak in uw organisatie kunt u contact opnemen met netwerkcoördinator Johanna Kleingeld: j.kleingeld@drechtzorg.nl