Patienten en naasten

Nieuws en informatie over veranderingen in uw leven, zorg, regie houden en afscheid nemen.

Patienten en naasten

Hulpverleners

Onder meer actualiteiten, scholingen, richtlijnen en projecten.

Hulpverleners

Zorg in uw regio

Informatie over zorg bij u in de buurt.

Zorg in uw regio

Telefonische consultatie voor professionals

Het Regionaal Palliatief Team Waardeland is telefonisch bereikbaar voor alle professionele hulpverleners in de regio Dordrecht, Gorinchem en omstreken 24 uur per dag, 7 dagen per week.
Op werkdagen van 8.30-18.00 uur kunt u bellen naar 0183-644187
In de avond, nacht en weekend uren kunt u bellen naar 0900 297 1616.

 

Inschrijven nieuwsbrief

Nieuws
Project Palliatief Zorgarrangement afgesloten

Project Palliatief Zorgarrangement afgesloten

De gemeenten Papendrecht en Sliedrecht hebben in 2018 meegedaan aan de pilot van het Palliatief Zorgarangement. In dit project, dat voortkomt uit de Leertuin Zorgvernieuwing van de alliantie van Drechtzorg, VGZ en de gemeente Drechtsteden, werd een domein overstijgende interventie uitgewerkt voor palliatief-terminale patiënten met als doel zo veel mogelijk deze patiënten thuis te kunnen laten overlijden.  Het Palliatief Zorg Arrangement zorgde ervoor dat de zorg en hulp die patiënten met de kwalificatie palliatief-terminaal kregen, binnen 24 uur geregeld werd. Zorgverzekeraar VGZ, gemeenten, apotheken, thuiszorgorganisaties, hulpmiddelenleveranciers en huisartsen hebben samen afspraken gemaakt om dit te realiseren. In totaal hebben 53 patienten gebruikt gemaakt van het palliatief arrangement. Met deze patienten werd besproken welke zorg en hulp nodig was, waarbij gekozen kon worden uit: persoonlijke verpleging, hulpmiddelen ondersteuning, maaltijdvoorziening, vrijwilligers ondersteuning, hulp bij het verkrijgen van een PGB palliatieve zorg, huishoudelijke hulp, ondersteuning bij en levering van medicatie, administratieve ondersteuning en een goede advance care planning. Alle benodigde zorg en hulp werd domeinoverstijgend geregeld door één persoon en binnen 24 uur geregeld. De opties wijkverpleging, hulpmiddelen en advanced care planning zijn het meeste aangevraagd tijdens het project. 
Verder valt op dat de periode tussen de indicatie en het overlijden kort is: 71% van de patienten die van het arrangement gebruik maakten, overleden binnen 30 dagen. 
Door dit project weten de wijkverpleegkundigen en de huisartsen elkaar beter te vinden als het gaat om zorg in de palliatieve fase.


Theme picker

Agenda

Theme picker