Patienten en naasten

Nieuws en informatie over veranderingen in uw leven, zorg, regie houden en afscheid nemen.

Patienten en naasten

Hulpverleners

Onder meer actualiteiten, scholingen, richtlijnen en projecten.

Hulpverleners

Zorg in uw regio

Informatie over zorg bij u in de buurt.

Zorg in uw regio

Telefonische consultatie voor professionals

Het Regionaal Palliatief Team Waardeland is telefonisch bereikbaar voor alle professionele hulpverleners in de regio Dordrecht, Gorinchem en omstreken 24 uur per dag, 7 dagen per week.
Op werkdagen van 8.30-18.00 uur kunt u bellen naar 0183-644187
In de avond, nacht en weekend uren kunt u bellen naar 0900 297 1616.

 

Inschrijven nieuwsbrief

Nieuws
Vragen in de regio over zelfevaluatie palliatieve zorg

Vragen in de regio over zelfevaluatie palliatieve zorg

Een aantal organisaties in de regio is al enthousiast aan de slag gegaan met de zelfevaluatie palliatieve zorg.
Bij het opzetten en uitvoeren van de evaluatie komen regelmatig dezelfde vragen naar boven.
Hieronder een aantal van deze vragen en tips hoe de zelfevaluatie daadwerkelijk als hulpmiddel ingezet kan worden om de palliatieve zorg in de organisatie te verbeteren.


Waarom is de zelfevaluatie anders van opzet dan het kwaliteitskader?
De zelfevaluatie bestaat uit een selectie van domeinen uit het Kwaliteitskader. Deze hebben betrekking op wensen, waarden en doelen van patiënten in de palliatieve fase en hun naasten. Daarnaast worden de criteria per onderdeel uit het kwaliteitskader hoe tot de zorg te komen niet in de zelfevaluatie vermeld.
In de evaluatie gaat het om de beschrijving van hoe de zorg binnen de eigen organisatie op dit moment geregeld is. Bij het maken van de verbeterplannen kunnen de criteria uit het kwaliteitskader geraadpleegd worden. 


Doen we het nu goed of niet?
De zelfevaluatie levert een beschrijving op van de huidige palliatieve zorg in de organisatie.  Het is een hulpmiddel om met elkaar in gesprek te gaan over de zorg en de verbetermogelijkheden. Het is dus geen afvinklijst of er aan alle criteria wordt voldaan. 
 

Moeten we een werkgroep voor de zelfevaluatie oprichten?
Om een goede inventarisatie te krijgen van de huidige zorg en de verbetermogelijkheden is het belangrijk dat er feiten en informatie uit verschillende bronnen komen.
Betrek dus naast de kwaliteitsmedewerker ook een teamleider/manager, verpleegkundige, verzorgende en arts.
 

Waar moeten we beginnen met evalueren?
Het in kaart brengen van alle domeinen van de zelfevaluatie binnen de gehele organisatie kan een behoorlijke klus zijn.
Kies er dan voor om met één onderdeel te starten bijvoorbeeld een afdeling, de PG bewoners of de thuiszorg.

Hoe krijg je inzicht in het aantal palliatieve patiënten?
Omdat de markering van de palliatieve fase (< 1 jaar te leven) nog niet overal is ingebed, is het onmogelijk om alle patiënten in de palliatieve fase in kaart te brengen.
Ga in de zelfevaluatie dan uit van de groep patiënten die in de terminale fase zitten (<3 maanden te leven).

Zijn er andere vragen die leven in jullie organisatie, neem dan gerust contact op met Johanna Kleingeld, netwerkcoördinator palliatieve zorg Waardenland.

Agenda