Open casuïstiekbespreking palliatieve zorg

Het netwerk palliatieve zorg WestFriesland organiseert 4 keer per jaar een regionale casuïstiekbespreking.

Doel:
Het doel van de open casuïstiekbespreking is onderlinge uitwisseling van kennis, informatie en ervaringen ten behoeve van deskundigheidsbevordering; (ethische) reflectie en het optimaliseren van de multidisciplinaire samenwerking.

Doelgroep:
(Huis)artsen, specialisten, paramedici, apothekers, (gespecialiseerde) verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, praktijkondersteuners en geestelijk verzorgers.

Locatie:
Kapel bij Hospice Dignitas

Aanmelding:
Op de pagina 'Agenda' en onderstaand vindt u meer informatie over de invulling van de casuïstiekbesprekingen. Graag verzoeken wij u zich vooraf voor een bespreking aan te melden door het invullen van het inschrijfformulier.

Accreditatie en bewijs van deelname
De bijeenkomsten zijn geaccrediteerd voor verpleegkundigen en verzorgenden, verpleegkundig specialisten, huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde. De accreditatie wordt alleen toegekend als de presentielijst wordt ondertekend. Deelnemers waarvoor geen accreditatie is geregeld krijgen een bewijs van deelname.

Vragen / nadere informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met Yvette Goudsblom, projectmedewerker netwerk palliatieve zorg,
072-5414600 of Y.Goudsblom@zonh.nl

Uitnodiging open casuïstiekbespreking 9 september 2019


Het Netwerk Palliatieve Zorg West-Friesland organiseert op 9 september 2019 weer een open casuïstiekbespreking.

Het onderwerp is: Ileus
De richtlijn ileus geeft aanbevelingen over diagnostiek, beleid en behandeling van een ileus bij patiënten met kanker in de palliatieve fase en beoogt hiermee de kwaliteit van de zorgverlening te verbeteren. De richtlijn is een aanbeveling ter ondersteuning van de belangrijkste knelpunten uit de dagelijkse praktijk. De richtlijn is beperkt tot patiënten met kanker, omdat een ileus in de palliatieve fase vrijwel nooit bij andere levensbedreigende aandoeningen optreedt.

Locatie

Kapel bij Hospice Dignitas, Wilhelminalaan 1, Hoorn

Wanneer
Maandag 9 september 2019. De zaal is open vanaf 17.30 uur (inloop met broodjes). De bespreking begint om 17.45 uur en eindigt uiterlijk om 19.00 uur.  

Accreditatie en bewijs van deelname
De bijeenkomst is geaccrediteerd voor verpleegkundigen en verzorgenden, verpleegkundig specialisten, huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde. De accreditatie wordt alleen toegekend als je de presentielijst tekent. Deelnemers waarvoor geen accreditatie is geregeld krijgen een bewijs van deelname.

Kosten
Het netwerk palliatieve zorg biedt u deze bijeenkomst aan, maar maakt natuurlijk wel kosten. Daarom wordt een financiële bijdrage van de deelnemers zeer op prijs gesteld.

Aanmelding
Graag verzoeken wij u zich voor deze bijeenkomst aan te melden via onderstaand inschrijfformulier. Er is plek voor 50 mensen. Let op: de bevestiging die u per e-mail ontvangt, is uw bewijs van toegang.

Vragen of nadere informatie
Voor vragen of informatie kunt u contact opnemen met Yvette Goudsblom, projectmedewerker van het netwerk via y.goudsblom@zonh.nl

Inschrijfformulier casuistiekbespreking 9 september 2019

Data komende Open casuïstiekbesprekingen

De data voor de open casuïstiekbesprekingen voor 2019 zijn:

18 november

Volgens bijgevoegd raamwerk kunt u casuïstiek aanleveren: Raamwerk casus open casuïstiekbespreking wf.docx