Open casuïstiekbespreking palliatieve zorg

Het netwerk palliatieve zorg WestFriesland organiseert 4 keer per jaar een regionale casuïstiekbespreking.

Doel:
Het doel van de open casuïstiekbespreking is onderlinge uitwisseling van kennis, informatie en ervaringen ten behoeve van deskundigheidsbevordering; (ethische) reflectie en het optimaliseren van de multidisciplinaire samenwerking.

Doelgroep:
(Huis)artsen, specialisten, paramedici, apothekers, (gespecialiseerde) verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, praktijkondersteuners en geestelijk verzorgers.

Locatie:
Kapel bij Hospice Dignitas, Wilhelminalaan 4, 1623 MA Hoorn

Data tijdstip en onderwerpen 2020

Datum

Tijdstip

Thema

9 maart 2020

17.30-19.00

Pijnpoli

18 mei 2020

17.30-19.00

Dementie bij palliatieve zorg (vervallen in verband met coronamaatregelen)

14 september 2020

17.30-19.00

Hartfalen en palliatieve zorg

16 november 2020

17.30-19.00

Dementie bij palliatieve zorg

Aanmelding:
Op de pagina 'Agenda' en onderstaand vindt u meer informatie over de invulling van de casuïstiekbesprekingen. Graag verzoeken wij u zich vooraf voor een bespreking aan te melden door het invullen van het inschrijfformulier.
Het inschrijfformulier vindt u onderaan deze pagina.

Accreditatie en bewijs van deelname
De bijeenkomsten zijn geaccrediteerd voor verpleegkundigen en verzorgenden, verpleegkundig specialisten, huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde. De accreditatie wordt alleen toegekend als de presentielijst wordt ondertekend. Deelnemers waarvoor geen accreditatie is geregeld krijgen een bewijs van deelname.

Vragen / nadere informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met Yvette Goudsblom, projectmedewerker netwerk palliatieve zorg,
072-5414600 of Y.Goudsblom@zonh.nl

Uitnodiging open casuïstiekbespreking maandag 9 maart 2020

De open casuistiekbespreking van maandag 9 maart 2020 zit vol, u kunt zich niet meer inschrijven via de website.

Op maandag 9 maart 2020 organiseert het Netwerk Palliatieve Zorg West-Friesland weer een casuïstiekbespreking. Tijdens deze bespreking zullen wij middels het interactief uitwisselen van casuïstiek uit de praktijk, dieper ingaan op het onderwerp:

'Pijn'
Pijn is een veel omvattend begrip. Deze avond gaat over pijn en pijnbestrijding in de palliatieve fase.
Ook zal er aandacht zijn voor de (wederzijdse) invloed van pijn op het psychosociale en existentiële welzijn van de patiënt.

Met medewerking van:
André Schipper, anesthesioloog/pijnspecialist en Annemieke Kuin, geestelijk verzorger 

Doelgroep
(Huis)artsen, specialisten, paramedici, apothekers, (gespecialiseerde) verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, praktijkondersteuners en geestelijk verzorgers.


Locatie
Kapel bij Hospice Dignitas
Wilhelminalaan 1, Hoorn


Wanneer
Maandag 9 maart 2020. De zaal is open vanaf 17.30 uur (inloop met broodjes). De bespreking begint om 17.45 uur en eindigt uiterlijk om 19.00 uur. 

Iedere keer zal een onderwerp aan de hand van een casus of richtlijn besproken worden.

Mocht u zelf een casus of onderwerp willen inbrengen, dan kunt u deze mailen naar de projectmedewerker netwerk palliatieve zorg van ZONH: y.goudsblom@zonh.nl
Lever uw casus geanonimiseerd aan.


Accreditatie en bewijs van deelname
De bijeenkomst is geaccrediteerd voor verpleegkundigen en verzorgenden, verpleegkundig specialisten, huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde. De accreditatie wordt alleen toegekend als je de presentielijst tekent. Deelnemers waarvoor geen accreditatie is geregeld krijgen een bewijs van deelname.

Aanmelding
Graag verzoeken wij u zich voor deze bijeenkomst aan te melden via onderstaand inschrijfformulier. Er is plek voor 50 mensen. Let op: de bevestiging die u per e-mail ontvangt, is uw bewijs van toegang.

Vragen of nadere informatie
Voor vragen of informatie kunt u contact opnemen met Yvette Goudsblom, projectmedewerker van het netwerk via y.goudsblom@zonh.nl


De open casuistiekbespreking van maandag 9 maart 2020 zit vol, u kunt zich niet meer inschrijven via de website.

Inschrijfformulier casuïstiekbespreking 9 maart 2020

Data komende Open casuïstiekbesprekingen

De data voor de open casuïstiekbesprekingen voor 2019 zijn:

9 maart 2020

18 mei 2020

14 september 2020

16 november 2020Volgens bijgevoegd raamwerk kunt u casuïstiek aanleveren: Raamwerk casus open casuïstiekbespreking wf.docx