Het netwerk

Palliatieve zorg is de zorg voor mensen in de laatste fase van hun leven en hun familie en naasten. Deze zorg richt zich niet meer op genezing van de ziekte, maar op een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven. Palliatieve zorg wordt ook wel terminale zorg of stervensbegeleiding genoemd, maar is veel breder.
De zorg of behandeling richt zich op een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven tijdens ziekte en sterven. 

Het netwerk
Het netwerk palliatieve zorg is gericht op het verbeteren van de toegankelijkheid tot, en de kwaliteit van de palliatief terminale zorgverlening aan de individuele patiënt en diens naasten. Daarbij wordt als doel gesteld zo optimaal mogelijk tegemoet te kunnen komen aan de wensen en behoeften van de patiënt binnen de mogelijkheden van de verblijfplaats van de zorgvrager.

De activiteiten van het Netwerk richten zich vooral op de deskundigheidsbevordering van de zorgverleners en instellingen om zo de kwaliteit van hun palliatieve zorg te verbeteren en hierin eenduidigheid te creëren.

De Regio
Het Netwerk Palliatieve Zorg Zeeland is een samenwerkingsverband van organisaties die werkzaam zijn op het gebied van palliatieve zorg. Dit zijn zorgaanbieders, kenniscentra, vrijwilligersorganisaties en belangenorganisaties van zorgvragers. Aangesloten bij het netwerk zijn, in alfabetische volgorde: (volgt).

Postadres
Het postadres van het NPZ Zeeland

NPZ Zeeland

Hermesweg 9

4382 ND Vlissingen

De netwerkcoördinator, Patricia van Marion-Slootmans, is op maandag, dinsdag en donderdag telefonisch te bereiken op: 06-20092968 of per e-mail pvanmarion@ketenzorgzeeland.nl