X

Leven er vragen, zijn er bedenkingen of suggesties?

Door deze met elkaar te delen kunnen we als NPZZG- bestuur gericht een gezamenlijke bijdrage leveren aan de verbetering van de zorgverlening aan mensen in de laatste levensfase en hun naasten. Zeker in deze crisistijd!

Informatie over veranderingen in uw leven en zorg, regie houden.

Patiënten en naasten

Onder meer scholingen, helpdesk en informatie over projecten.

Zorgverleners

Informatie over zorg bij u in de buurt.

Zorg in uw regio