X
Actueel

Lancering publiekscampagne VWS

Het ministerie van VWS start op 20 juni landelijk de publiekscampagne over palliatieve zorg. Doel van de campagne is patiënten, naasten en het algemene publiek uit te leggen wat palliatieve zorg...

Respijtzorg

Kortdurend verblijf/logeren van de chronisch ongeneeslijk zieke ter ontlasting van de mantelzorger ondersteund door vrijwilligers en professionals.

Het mantelzorgcompliment

Zorgt u voor iemand die in de Gemeente Nijmegen woont? Laat hem of haar dan weten dat het mantelzorgcompliment aangevraagd kan worden.

Herziene richtlijn Vermoeidheid

De herziene richtlijn Vermoeidheid bij kanker in de palliatieve fase is gereed. De richtlijn is multidisciplinair en evidence-based gereviseerd en is sinds vandaag beschikbaar op Pallialine en als...
12345678