X
Actueel

Startbijeenkomst ZinPlus

Donderdag 12 september 2019 van 17.00 -20.00 uur Aan: Geestelijk verzorgers, vrijwilligers van het COIL, wijkverpleegkundigen, huisartsen, praktijkondersteuners, leden van het sociaal wijkteam,...

Handreiking financiering palliatieve zorg 2020

In samenspraak met VWS en de NZa is de Handreiking financiering palliatieve zorg 2019 herzien aan de hand van de geldende wet- en regelgeving voor palliatieve zorg. De doorgevoerde wijzigingen in...

Lancering publiekscampagne VWS

Het ministerie van VWS start op 20 juni landelijk de publiekscampagne over palliatieve zorg. Doel van de campagne is patiënten, naasten en het algemene publiek uit te leggen wat palliatieve zorg...

Respijtzorg

Kortdurend verblijf/logeren van de chronisch ongeneeslijk zieke ter ontlasting van de mantelzorger ondersteund door vrijwilligers en professionals.

Het mantelzorgcompliment

Zorgt u voor iemand die in de Gemeente Nijmegen woont? Laat hem of haar dan weten dat het mantelzorgcompliment aangevraagd kan worden.

123456789

Theme picker