X
Actueel

EMPATIE (Palliantie Project)

Het EMPATIE project heeft als doel hulpmiddelen te ontwikkelen die zorgvragers met COPD en/of hartfalen en hun naasten helpen hun situatie, wensen en behoeften te bespreken met zorgverleners.

123456