X
Consultteam

Consultatieteam Palliatieve Zorg Nijmegen (IKNL)

Het Consultatieteam werkt nauw samen met andere hulpverleners die zich met palliatieve zorg bezig houden: de wijkverpleegkundigen met aandachtsgebied palliatieve zorg, met de hospicevoorzieningen in de regio en met het palliatief team van het Radboudumc en het Canisius Wilhelmina ziekenhuis.

Bereikbaarheid: Voor het voorleggen van een consultvraag kunt u het consultatieteam op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur bereiken op telefoonnummer: 0900 - 040 03 04.

De dienstdoende kan ook een arts uit een andere consult regio zijn.

Werkwijze: Overdag krijgt u een verpleegkundig consulent aan de telefoon die samen met u uw vraag doorneemt. Informatieve vragen en vragen binnen het verpleegkundig domein beantwoordt de verpleegkundige zelf. Voor medische vragen overlegt zij met de arts die dienst heeft. U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld. Indien u dat op prijs stelt wordt een schriftelijk verslag van vraag en advies aan u toegestuurd. Dat kan per beveiligde e-mail, per fax of per post.  In de avond-, nacht- en weekenddienst krijgt u direct een arts aan de lijn.

Coördinatie: Carel Veldhoven, coördinerend arts, Francis Mensink, coördinerend verpleegkundige.
E-mail: f.mensink@iknl.nl