X

Nieuws en informatie over veranderingen in uw leven, zorg, regie houden en afscheid nemen.

Patiënten en naasten

Onder meer actualiteiten, scholingen, deskundigheids-bevordering en projecten.

Hulpverleners

Het netwerk werkt mee in het Consortium Ligare  

Ligare is het regionale consortium Palliatieve zorg in Noordoost Nederland. Een samenwerkingsverband waarin de patiënt, de naaste en de zorgprofessional samen de koers bepalen.